Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Wast op in de genade en in de kennis van de Here

Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid” 2 Petrus 3:17-18.

Waar Petrus in faalde

1 Zijn trots (Matteus 26:33-35). ‘Ik ben Petrus en mij zal dat nooit overkomen!’ Hij sprak minachtend over zijn broeders. Hoe spreken wij met en over elkaar?  Wanneer Jezus spreekt, dan moeten wij leren berusten in de waarheid van Zijn Woord.

2 Zijn vertrouwen op eigen kracht (Matteus 26:51-52, Johannes 18:11-12). Hij vertrouwde op zijn eigen kunnen

3 Zijn toevlucht in goddeloze middelen (Matteus 26: 69-75). Hij zocht zijn toevlucht in leugens ipv het spreken van waarheid.

Welke lessen Petrus leerde

Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.” 1 Petrus 4:10-11.

1 Om elkaar te kunnen dienen moet onze trots wijken (Jeremia 9:23-24).

2 Goede rentmeesters spreken woorden van God en vertrouwen op Gods kracht
De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer” Spreuken 15:33.
Een opvliegend man verwekt twist en de driftkop begaat vele misdaden. Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen” Spreuken 29:22-23.

3 Wie roemt, roeme in de Here (Handelingen 14:8-15)
We kunnen het verschil zien tussen een volwassen boom en een baby boom.
We kunnen het verschil zien tussen een volwassen mens en een baby.
Zo kunnen we ook het verschil zien tussen een volwassen christen en een baby in het geloof.

Conclusie

Hebreeën 5:12-14

Geestelijke groei wordt niet veroorzaakt door te blijven zoals je bent. Sommigen zeggen dat je niet moet veranderen om met God te wandelen. Geestelijke groei wordt ook niet veroorzaakt door te geloven zoals het je uitkomt. Zij die het meeste moeten groeien in het geloof beseffen het vaak niet. Groei kan worden afgemeten aan de prioriteiten die een mens stelt. 

Vorige