Gemeente van Christus

Laakdal   

Linken

wij zien een meerwaarde in de linken waarnaar we verwijzen, maar dat wil niet zeggen dat wij daarom met elk ingenomen standpunt akkoord gaan. We kunnen je alleen maar vragen om alles te toetsen aan het Woord van God, zoals Paulus ons leert wanneer hij zegt: "maar toetst alles en behoudt het goede" 1 Tessalonissenzen 5:21.

Studies

Online bijbel + software

Engelstalig

Acapella

Boeken (engelstalig)