Gemeente van Christus  Houthalen Oost

De eerste christenen en het gebruik van ekklesia in het NT

In deze les:

I Ekklesia in de algemene zin
II Ekklesia in de plaatselijke zin
III Ekklesia gebruikt in enkelvoud voor verschillende gemeenten - plaatselijk

IV Ekklesia gebruikt in meervoud voor verschillende gemeenten - plaatselijk

V Ekklesia gebruikt in iemands huis - plaatselijk

VI Ekklesia gebruikt als vergadering of samenkomst

VII Andere gebruikswijze van ekklesia in het NT

VIII Beschrijvende zinnen gebruikt met ekklesia


I Ekklesia in de algemene zin


Ekklesia verwijst niet altijd naar naar de gehele, universele gemeente. Wanneer Paulus bijvoorbeeld zegt dat hij de gemeente heeft vervolgd, dan wordt hier niet de gehele gemeente, noch één bepaalde gemeente mee bedoeld.

Matteus 16:18 

Efeziërs 1:22; 3:10, 21; 5:23-25,27,29,30

Handelingen 9:31 

Kolossenzen 1:18,24

1 Korintiërs 6:4; 10:32; 12:28; 15:9   

1 Timoteus 3:15

Galaten 1:13 

3 Johannes 6

Filippenzen 3:6    


II Ekklesia in de plaatselijke zin
                                       
Matteus 18:17

Jeruzalem

Handelingen 5:11; 8:1,3; 11:22; 12:1,5; 15:4,22

Antiochië

Handelingen 11:26; 13:1; 14:27; 15:3

Caesarea

Handelingen 18:22

Efeze

Handelingen 20:17,28

Kenchreeën

Romeinen 16:1

Korinte 

1 Korintiërs 1:2; 2 Korintiërs 1:1

Laodicea

Kolossenzen 4:16; Openbaring 3:14

Tessalonica

1 Tessalonissenzen 1:1; 2 Tessalonissenzen 1:1

Smyrna

Openbaring 2:8

Pergamum

Openbaring 2:12

Tyatira

Openbaring 2:18

Sardis

Openbaring 3:1

Filadelphia

Openbaring 3:7


III Ekklesia gebruikt in enkelvoud voor verschillende gemeenten - plaatselijk
  

Handelingen 14:23 vs 21 - Lystra, Ikonium en Antiochië (in Pisidië)

1 Korintiërs 4:17

Filippenzen 4:15

1 Timoteus 3:5; 5:16

Jacobus 5:14

3 Johannes 9-10


IV Ekklesia gebruikt in meervoud voor verschillende gemeenten - plaatselijk
  

Handelingen 15:41 - in Syrië en Sicilië

Handelingen 16:5 - streek van Derbe en Lystrië, in steden 

1 Korintiërs 7:17; 11:16

1 Korintiërs 14:33-34 

1 Korintiërs 16:19 - van Azië

Openbaring 1:4,20 - zeven gemeenten in Azië (zie ook Openbaring 2:7,11,17,23,29, 3:13,22; 22:16)

2 Korintiërs 8:1 - van Macedonië

2 Korintiërs 8:18,19,23-24; 11:8,28; 12:13

Galaten 1:2; 1 Korintiërs 16:1 - van Galatië

2 Tessalonissenzen 1:4

Romeinen 16:4,16


V Ekklesia gebruikt in iemands huis - plaatselijk


Romeinen 16:5; 1 Korintiërs 16:19 - Priscilla en Aquila

Romeinen 16:23 – Gaius

Kolossenzen 4:15 – Nymfa

Filemon 2 - Filemon 


VI Ekklesia gebruikt als vergadering of samenkomst


1 Korintiërs 11:18,22

1 Korintiërs 14:4-5,12,19,23,28,33-34, 35

3 Johannes 10


VII Andere gebruikswijze van ekklesia in het NT


Handelingen 7:38 - verwijst naar hen die uit Egypte zijn geroepen, de vergadering van Israel

Handelingen 19:32,41 - verwijst naar een algemene vergadering, samenkomst

Handelingen 19:39 - verwijst naar een vergadering mbt een regelmatig opgeroepen politieke samenkomst

Hebreeën 2:12 - Jezus zingt lof voor God in het midden van de gemeente


VIII Beschrijvende zinnen gebruikt met ekklesia

Ekklesia van God


1 Korintiërs 1:2; 10:32; 11:16,22; 2 Korintiërs 1:1; Galaten 1:13; 1 Tessalonissenzen 1:4; 1 Timoteus 3:5,15; Handelingen 20:28

Ekklesia van Christus

Romeinen 16:16

Ekklesia in God de Vader en de Here Jezus  Christus

1 Tessalonissenzen 1:1

Ekklesia van de heiligen

1 Korintiërs 14:33

Ekklesia van de heidenen

Romeinen 16:4

Ekklesia van de eerstgeborenen 

Hebreeën 12:23 

 

 

Vorige