Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Waarom ben jij geen christen?

A Iedereen moet beslissen wat zij met Jezus doen (Matteus 27:22; 2 Korintiërs 5:10). Redding van de zonde en van de dood is enkel te vinden in Christus (1 Johannes 5:12; Johannes 14:6).
B Paulus had koning Agrippa bijna overtuigd om christen te worden (Handelingen 26:24-29). Anderen overtuigen om het evangelie te gehoorzamen door de waarheid in liefde te spreken (Efeziërs 4:15) is de grootste daad van dienstbaarheid en liefde die een mens kan doen (Judas 23).
C Wat is dus jouw uitvlucht om geen christen te worden (Lukas 14:18)? Wees eerlijk en laat Gods waarheid je bevrijden van je excuses (Johannes 8:32).

Antwoorden op uitvluchten over de bijbel

A Niemand kan de bijbel echt verstaan. Antwoord: God zegt dat je het kan – Johannes 8:31-32; 7:17; Efeziërs 3:4; 2 Petrus 3:16.
B De bijbel is slechts een door mensen geschreven boek. Antwoord: de bijbel is Gods openbaring van waarheid, bevestigd door vervulde profetieën – 2 Timoteus 3:16; 2 Petrus 1:10-12, 20-21; Johannes 10:35; Handelingen 15:15.
C De bijbel is vervalst. Antwoord: Gods Woord is het best bewaarde boek uit de geschiedenis – Psalm 119:89; 1 Petrus 1:25; Matteus 24:35.

Antwoorden op uitvluchten over godsdienst

A De ene godsdienst is net zo goed als de andere. Antwoord: Jezus zegt dat enkel de smalle weg redding brengt – Matteus 7:13-27, 15:13-14.
B Iedereen heeft recht op zijn eigen oprechte geloof. Antwoord: we kunnen ons oprecht vergissen, we moeten echter ons geloof gelijkstemmen met Gods geopenbaarde standaard van waarheid – Jeremia 10:23; Spreuken 14:12; Handelingen 5:29.
C Jullie denken dat enkel leden van de gemeente van Christus zullen worden gered, God is immers niet zo nauwdenkend. Antwoord: We moeten Jezus gehoorzamen met een boetvaardig geloof om deel uit te maken van Zijn gemeente – Matteus 7:15,21-23; Lukas 13:24; Hebreeën 5:9; Efeziërs 5:23.
D Ik houd niet van de hypocrieten in de gemeente. Antwoord: God wil dat hypocrieten zich bekeren – Lukas 13:3; Handelingen 5:3-5; Romeinen 14:12.
E Ik mag misschien dingen fout doen, maar de godsdienst heeft geen recht om mij te oordelen. Antwoord: liefde corrigeert anderen met de waarheid – Matteus 7:1-4; Johannes 7:24.

Antwoorden op uitvluchten over zichzelf

A Ik denk niet dat ik een zondaar ben. Antwoord: allen zondigen tegen God door Zijn Wil te overtreden – Romeinen 3:9,23; Jakobus 4:16; 1 Johannes 3:4.
B Ik heb nu geen tijd voor God, later misschien. Antwoord: niemand wordt een garantie op morgen gegeven, dus maak uw leven met God in orde of word buitengesloten – Spreuken 27:1; Jakobus 4:14; 1 Johannes 3:4.
C Ik denk niet dat God mij naar de hel zal zenden. Antwoord: Jezus zegt dat de hel bestaat, dat velen God afwijzen en daarom daar voor eeuwig naartoe gaan – Matteus 7:13,23; 25:46; 2 Tessalonissenzen 1:8.
D Ik had een geestelijke ervaring die mij goed doet voelen met God. Antwoorden: gevoelens zijn subjectief en kunnen ons misleiden, daarom moet ons geloof gebaseerd zijn op objectieve waarheid – 2 Tessalonissenzen 2:10-14; 2 Korintiërs 11:14.
E Ik kan geen christen zijn. Antwoord: niemand kan het alleen, maar met Christus kan alles – Johannes 8:36; 2 Korintiërs 5:17; Fillippenzen 4:13.

Conclusie

Een uitvlucht (ingebeelde reden) is een gedachte verpakt met een leugen. Spreek waarheid: je bent geen christen omdat je er geen wil zijn (Matteus 23:37)! Geef je wil over aan de goede wil van Jezus onze Koning, de enige Redder (Handelingen 3:19,26). Het is ofwel nu belijden ofwel later (Fillippenzen 2:10-11), maar op de oordeelsdag zal het te laat zijn. Maak God groot door een christen te worden (1 Petrus 4:16). Een christen worden is de beste beslissing die je ooit zal maken (Handelingen 8:32-39). Waarom zou je niet tot Christus komen in geloof (Johannes 8:24), jezelf bekeren van je zonden (Handelingen 2:38), Zijn Naam belijden (Romeinen 10:9-10) en worden gedoopt tot vergeving van zonden om in Hem te komen (Handelingen 22:16)? Wel, waarom niet?

 


Vorige