Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Vertrouw op God in onzekere tijden

Bij de Here schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen: Vliedt naar uw gebergte als vogels?” Psalm 11:1. David schreef dit waarschijnlijk tijdens Absoloms opstand (2 Samuel 15-18). Het leek noodzakelijk en onvermijdelijk om van dit vreselijke verraad te vluchten. Met een roekeloze leider zoals Absolom was er de vrees dat alle gerechtigheid zou verdwijnen. “Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen?” Psalm 11:3. Toch komt Davids geloof zijn angst tegemoet dat de fundamenten (grondslagen) van Gods gerechtigheid niet kunnen worden vernield. “De Here woont in zijn heilig paleis, ... Zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen” Psalm 11:4. Iemand zei eens “alles wat angstige ogen hebben gezien, heeft God ook gezien, alleen heeft angst God nog niet gezien”. De Almachtige God heerst nog steeds, terwijl Hij alles nauwkeurig onderzoekt.

Ondanks de vijandige aanvallen in Absaloms opstand (Psalm 11:2), herinnert David zich Gods altijd aanwezige bescherming (Psalm 11:1). Hij gelooft dat de Almachtige nog steeds alles onder controle heeft van op Zijn hemelse troon (Psalm 11:4a), ondanks de tijdelijke ommekeer in zijn toestand. Vijanden en omstandigheden bepalen niet de fundamenten, enkel de Eeuwige en Onveranderlijke God bepaalt die! Het leven is een test van de vrije wil van de mensenkinderen (Psalm 11:4b).


Het conflict tussen goed en kwaad is een deel van Gods manier om de harten van de mensen te toetsen. God haat hen die in hun opstand volharden en zal hen oordelen (Psalm 11:5-6). Er is vertroosting voor de verdrietigen “want de Here is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief, de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen” Psalm 11:7. In een wereld waar het tijdelijk misgaat kunnen we de Rechtvaardige vertrouwen dat Hij ons veilig doorheen de beproeving zal leiden. Wanneer je ziel het lijkt te begeven is Hij je hoop en steun. David geloofde dat God de beproeving van de rechtvaardigen toelaat als een manier om hun geloof fijn te stellen. Problemen dagen ons uit om of enerzijds op te geven, of om anderzijds ons vertrouwen in Hem groter te maken dat Hij in een uitweg zal voorzien. David vertrouwde op God en kon standhouden tegen zijn boze vijanden (2 Samuel 18). Zo kunnen wij dat ook:

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden” (Efeziërs 6:10-13).

 


Vorige