Gemeente van Christus

Laakdal   

Open bijbelstudie deel 1

Lees bij elke vraag eerst het aangegeven schriftgedeelte door en geef het juiste antwoord.

1. Genesis 1:26-27; Romeinen 5:12; Mattheus 25:46
Geeft de Bijbel antwoord op vragen als: a) waar komt de mens vandaan b) waarom de dood, c) is er leven na de dood?
JA-NEE

2. Psalm 115:2-8; Handelingen 17:22-30
Zou het voor u niet tevergeefs zijn uw vertrouwen te stellen op goden, die monden hebben maar niet kunnen spreken en ogen hebben maar niet kunnen zien? 
JA-NEE
Laat de Bijbel u weten welke God u behoort te dienen?
JA-NEE

3. 1 Timotheus 1:15; 2 Petrus 1:1-4
Zegt de Bijbel dat Jezus goddelijk is en dat Hij zondaren redden kan?
JA-NEE

4. Mattheus 28:18-20; 1 Korintiërs 1:10
Het feit dat Gods schepping verschillende mensenrassen heeft voortgebracht, bewijst dat dat God van elk mens verwacht dat hij Hem op zijn eigen manier aanbidt?
JA-NEE

5. Handelingen 10:9-16; Openbaring 21:8
Zegt de Bijbel dat het een zonde is om een mens te doden, maar dat het niet slecht is om een koe te slachten en die te eten?
JA-NEE

6. 1 Johannes 3:4
Wordt zonde in dit schriftgedeelte omschreven als het schenden van het eigen geweten van de mens?
JA-NEE

7. Mattheus 10:32-33
Zal Jezus belijdenis voor God doen?

JA-NEE

8. Matteus 15: 9; Handelingen 17:22-23; Colossenzen 2:20-23
Zal God elke manier van aanbidding aanvaarden, die u besloten had Hem te bewijzen?
JA-NEE

9. Mattheus 19:9
Heeft de Heer gezegd: "Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk?"
JA-NEE

10. Filippenzen 2:12
Kan iemand eeuwige redding bewerken of verzorgen als u al gestorven bent?
JA-NEE

11. Marcus 13:31-32
Weet iemand op welke dag en in welk uur Jezus op aarde zal terugkeren?
JA-NEE

12. Korintiërs 7:1-9
Bespreekt de Bijbel gemeenschap in het huwelijk ?
JA-NEE

13. Mattheus 7:13-14; 22:14
Zal de meerderheid van de mensen der aarde eeuwig gered zijn?
JA-NEE

14. Handelingen 2:37; 9:6; 16:30
Stellen zondaars in het Nieuwe Testament o.a. de vraag:"Wat moet ik doen om behouden te worden?"
,JA-NEE

15. Johannes 17:20-21
Wil Jezus Christus eenheid van godsdienst in deze moderne godsdienstige wereld?
JA-NEE

16. Johannes 12:48
Zal uw leven na de dood bepaald worden door de woorden van mensen als Boeddha, Mohammed, kerkbeambten, enz.?
JA-NEE

17. Jacobus 2:24; Johannes 3:16
Komt de uitdrukking "geloof alleen" ergens in het Nieuwe Testament voor?
JA-NEE

18. Mattheus 7:21
Zal iedereen, die .Jezus aanvaardt door "Here, Here" te zeggen, het Koninkrijk der hemelen binnengaan?
JA-NEE

19. 1 Corintiërs 15:54-57
Toont de Bijbel hoe de dood een overwinning kan zijn i.p.v. een treurspel?
JA-NEE

20. Johannes 10:10; Filippenzen 4:12-13
Terwijl door de wetenschap ontwikkelde medicijnen jaren aan uw leven kunnen toevoegen, kan de Bijbel u leren hoe u uw leven aan de jaren kunt toevoegen?
JA-NEE
Geeft Christus de mens datgene, wat hem kan helpen bij: a) persoonlijke ontwikkeling. b) mentale (geestelijke, verstandelijke) gezondheid en c) innerlijke vrede?

JA-NEE


Vorige