Gemeente van Christus

Laakdal   

 

Kunnen mensen gewoon christen zijn?

We horen vandaag de dag veel over God en kerken. Het leiderschap van kerken lijkt zich alleen maar om zichzelf te bekommeren en hetgeen dat men aanreikt is een evangelie dat vermengd is met menselijke gedachten en regels. Dus een evangelie dat de mens verhoogt maar niet God. (Lees 2 Timoteus 3:16-17 en kijk eens wat de bijbel over zichzelf zegt). Als resultaat hiervan voelen mensen zich verraden, ze zien hypocrieten en men gaat zeggen dat God en Zijn gemeente niet meer relevant zijn. Dit is spijtig want iedereen kan een bijbel openslaan en de woorden van Jezus lezen zonder dat daar de hulp van een geleerde bij nodig is. De bijbel is niet in het bijzonder geschreven voor priesters en predikers, maar voor iedereen zoals jij en ik. Als je vermoeid bent door hetgeen je ziet of door wat je hebt meegemaakt en je wil God toch leren kennen dan mag je weten dat deze mogelijkheid bestaat.

Laat ons beginnen met enkele feiten: Jezus Christus is De Zoon van God. Zijn komen (Genesis 49:10), Zijn opdracht (Jesaja 53) en Zijn boodschap (Jeremia 31:31-33) waren reeds voorspeld in het Oude Testament honderden jaren voordat Hij kwam.

Jezus Christus was niet gewoon 'een man', maar Hij kwam zoals Hij zelf zei om “het verlorene te zoeken en te redden” (Lukas 19:10). Wij nodigen je uit om de bijbel voor jezelf te lezen en om uit te vinden of het christendom kan bestaan in een reine en pure vorm zonder al de bagage van menselijke toevoegsels en wetten. Neem niet ons woord, maar zoek de dingen uit voor je zelf. De Bijbel is geschreven zodat we het allemaal kunnen lezen en verstaan.

Hoe mogen we weten wat God van ons wil?

Het nieuwe testament openbaart het hart en de geest van Christus (Hebreeën 9:15-17). Als we het NT lezen, dan zien we dat er geen verschillende kerken waren met verschillende leringen maar slechts één gemeente met één lichaam, één Geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader (Efeziërs 4:4-6). We lezen over mensen die de voorwaarden van het evangelie van genade gehoorzaamden, zij geloofden het, bekeerden zich en werden gedoopt om de vergeving van zonden te mogen ontvangen. Zo werden zij behouden en toegevoegd aan de groep van gelovigen (Handelingen 2:36-47).

Naarmate het evangelie zich verspreidde, zien we gemeenten ontstaan op verschillende plaatsen, elke groep onder de leiding van ouderlingen (Handelingen 14:23) die geen verantwoording verschuldigd waren aan een overkoepelend orgaan, alleen maar aan Christus. Zij maakten geen nieuwe wetten maar zorgden voor de kudde. Die christenen kenden maar één hoofdkwartier en dat was de hemel, waar Christus over hen leider was (Efeziërs 1:20-21).

Nieuw Testamentische aanbidding.

Hun aanbidding was iets waar iedereen aan meedeed. Op de eerste dag van de week kwamen zij samen om het brood te breken en om naar het woord te horen. Zij gaven van hun inkomsten (1 Korintiërs 16:1-2) en gingen in gebed tot God hun Vader. Het was geen groots spektakel, het was het hart van de aanbidder in communicatie met God door geloof in eenvoudige overgave aan de Grote God. Er was geen overkoepelend orgaan die hun vertelde hoe zij moesten aanbidden of hoeveel zij moesten geven. Nee, zij hadden geleerd dat God wilde dat zij gaven uit vrije wil vanuit het hart (2 Korintiërs 9:6-7). In hun samenkomsten werd gezongen (Efeziërs 5:19), de aanbidding werd niet gedaan door één persoon maar door elkeen in eenvoudig geloof met God. Het was aanbidding in Geest en Waarheid (Johannes 4:24). Het zoeken naar de wil van God en niet de wil van mensen.

Deze mensen geloofden in totale overgave aan God. (Galaten 2:20) Zij vertelden anderen over God en gaven ook aan de armen. Met hun eenvoud van geloof en met de overtuiging dat Jezus het hoofd was van de gemeente konden zij in de hele wereld evangeliseren, zij hadden geen behoefte of nood aan grote organisaties, overkoepelingen of een centraal gezag. Hun geloof was niet materialistisch, ze moesten geen indruk maken met grote ceremonies, maar waren alleen maar geïnteresseerd om een levend offer te zijn (Romeinen 12:1-2) in eenvoud van hart en geloof. Zij waren geïnteresseerd om God te behagen en om Zijn wil te leven (Hebreeën 5:8-9, Jakobus 2:14-22). Deze nieuwtestamentische christenen predikten het evangelie aan een wereld die verloren was in zonde, want dit evangelie was het behoud voor een ieder die geloofde (Romeinen 1:16).

Zou dat vandaag de dag ook maar mogelijk zijn” zullen velen zeggen. Het geloof, eenvoudig en oprecht, en het kan!!! Mensen zijn het moe om te horen over het hypocriete, het grote en het geleefd worden onder het mom van geloof. Wij aanbidden en houden van God zoals de eerste christenen en wij zouden voor jou ook willen dat je dit ook kan doen, in eenvoud en vol van liefde voor onze Maker. Wij zijn geen gedeelte van een georganiseerd overkoepelend orgaan, nee wij hebben één Heer en Meester en dat is Jezus, Hij geeft ons leiding en wij volgen.

Wij zijn eenvoudig Christen.

Grijpt dit jou aan, wil je ook het 'echte' leven vinden, wil je ook gewoon 'christen' zijn, dan nodigen wij je uit. Wil je graag verder spreken over God en over Zijn Woord, dan kan je ons altijd vrijblijvend contacteren.